QT TNCN CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 2 NƠI MÀ THU NHẬP VÃNG LAI BQ THÁNG > 10TR mn cho m …

QT TNCN CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 2 NƠI MÀ THU NHẬP VÃNG LAI BQ THÁNG > 10TR
mn cho m hỏi: cá nhân có thu nhập vãng lai bq tháng > 10tr đã đc khấu trừ và cung cấp chứng từ khấu trừ thuế từ bên trả thu nhập, nếu không muốn quyết toán khoản thu nhập này thì có thể không kê phần thu nhập này trong tờ khai tự quyết toán ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

2 thoughts on “QT TNCN CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 2 NƠI MÀ THU NHẬP VÃNG LAI BQ THÁNG > 10TR mn cho m …”

  • Bạn thử cộng tất cả các nguồn thu nhập và quyết toán xem thuế sau QT là phải nộp thêm hay được hoàn.
    Nếu phải nộp thêm thì trường hợp này bắt buộc phải quyết toán.
    Nếu đc hoàn mà ko có nhu cầu hoàn tiền hoặc bù trừ kỳ sau thì ko cần QT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *