—————–CÀ SAO CHO KHỎI CUỐNG—————- 23/3/2018 SẼ CÓ BẢN UPDAT…

—————–CÀ SAO CHO KHỎI CUỐNG—————-
23/3/2018 SẼ CÓ BẢN UPDATE HTKK ĐỂ NHẬP BCTC THEO TT133!!
Trong khi chờ đợi Bản nâng cấp UD, để có thể thuận lợi cho việc đẩy quyết toán và BCTC nhanh chóng, chính xác các bạn cần:
1. Hoàn thiện, chuẩn chỉnh số liệu dữ liệu kế toán theo mẫu biểu theo TT133 trên các phần mềm Kế toán của đơn vị mình hoặc trên các file Excel mẫu biểu TT133..
2. Soát xét, chuẩn chỉ dữ liệu trước khi nhập vào ứng dụng HTKK.
3. Chuẩn bị tốt môi trường máy tính phục vụ cho việc đẩy Hồ sơ QTT, BCTC lên hệ thống kê khai qua mạng iHTKK của TCT để tránh các lỗi có thể phát sinh như:
– Lỗi định dạng ngày tháng.
– Lỗi không nhập được dữ liệu âm.
– Lỗi trình duyệt Internet Explore.
– Lỗi tải thư viện Java khi đẩy tờ khai quyết toán, BCTC.
– Lỗi tải thư viện Java khi tải Thuyết minh BCTC.
4. Thời hạn, hiệu lực, mã Pin của Chữ ký số còn thời hạn và chính xác.
5. Số Hotline của Người hỗ trợ xử lý các sự cố nêu trên.
——–
Làm tốt các việc trên thì chỉ mất 30-60p cho việc nhập dữ liệu Quyết toán, BCTC lên ứng dụng HTKK và 5p cho việc ký điện tử nộp lên hệ thống iHTKK cho CQ Thuế!!
Nguồn Rồng Tây Bắc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

One thought on “—————–CÀ SAO CHO KHỎI CUỐNG—————- 23/3/2018 SẼ CÓ BẢN UPDAT…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *