Anh chị em cho em hỏi Công ty em mới thành lập, vốn chủ sở hữu 10 tỷ, nhưng mới …

Anh chị em cho em hỏi
Công ty em mới thành lập, vốn chủ sở hữu 10 tỷ, nhưng mới góp đc 5 tỷ, quá 90 ngày rồi ạ, vậy phần còn thiếu em đưa về đâu ạ ???
Em xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Anh chị em cho em hỏi Công ty em mới thành lập, vốn chủ sở hữu 10 tỷ, nhưng mới …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *