Thư giãn vui cuối tuần :)) P/S: Đố mọi người biết hoá đơn này điều chỉnh chỗ nào…

Thư giãn vui cuối tuần :))
P/S: Đố mọi người biết hoá đơn này điều chỉnh chỗ nào ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2018

account_box admin

24 thoughts on “Thư giãn vui cuối tuần :)) P/S: Đố mọi người biết hoá đơn này điều chỉnh chỗ nào…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *