Có mấy bạn hỏi qua tổng đài 19006274 làm như sau có được không? Do doanh nghiệp…

Có mấy bạn hỏi qua tổng đài 19006274 làm như sau có được không?

Do doanh nghiệp em lãi nhiều quá nên em lấy CMND của những người quá tuổi lao động để làm, vì họ quá tuổi lao động nên không phải đống bảo hiểm nữa, an toàn.

Khoan nói về việc lấy CMND để hợp thức chi phí, Về BHXH bạn này nói vậy đúng hay là sai? vì sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2018

account_box admin

23 thoughts on “Có mấy bạn hỏi qua tổng đài 19006274 làm như sau có được không? Do doanh nghiệp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *