Các anh/chị cho em hỏi công ty em mới thành lập tháng 8, toàn bộ nhân viên đều ă…

Các anh/chị cho em hỏi công ty em mới thành lập tháng 8, toàn bộ nhân viên đều ăn lương 2 nơi thì phải tự quyết toán thuế TNCN, vậy em làm quyết toán thuế TNCN cho công ty kiểu gì ạ 🙁
Em xin cảm ơn các bậc tiền bối

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các anh/chị cho em hỏi công ty em mới thành lập tháng 8, toàn bộ nhân viên đều ă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *