Không thể hiểu nổi Các Bác luôn, định dạng kiểu này để cho các đơn vị T_VAN và p…

Không thể hiểu nổi Các Bác luôn, định dạng kiểu này để cho các đơn vị T_VAN và phần mềm làm, trông khi HTKK thì chưa thấy, nếu không có mã vạch thì có sao không?

HTKK viết tắt của cụm từ Họ Tạo Khó Khăn thì chính xác hơn là hỗ trợ kê khai bà con nhỉ 🙂

Link chuẩn file XML của Tổng Cục Thuế: https://goo.gl/ZupgV5

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Không thể hiểu nổi Các Bác luôn, định dạng kiểu này để cho các đơn vị T_VAN và p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *