QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2017 Cả nhà cho em hỏi với ạ. Năm 2017 em có 01 lao động m…

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2017
Cả nhà cho em hỏi với ạ.

Năm 2017 em có 01 lao động mà chỉ phát sinh thuế TNCN quý 4 (tức là mức thu nhập phải chịu thuế TNCN là quý 4, còn các quý 1,2,3 không phát sinh thuế TNCN).

Khi làm tờ khai thuế TNCN quý 4, phần BHXH được trừ, em có trừ tiền BHXH cho bạn ấy số tiền phải nộp BHXH trong quý 4.

Vậy:
Khi em làm quyết toán thuế TNCN năm, em có được tính trừ tiền BHXH của cả năm 2017 không hay chỉ tính cho quý 4 thôi ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

One thought on “QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2017 Cả nhà cho em hỏi với ạ. Năm 2017 em có 01 lao động m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *