Người nông dân như e phải làm sao ạ? Các bác cho e ý kiến với cty e của đài loa…

Người nông dân như e phải làm sao ạ? Các bác cho e ý kiến với
cty e của đài loan, sếp mới về quản lý: yêu cầu tất cả các khoản chi phí kể cả không có hóa đơn chứng từ đều hach toán chi phí báo cáo thuế.
Em đang bối dối ko biết làm sao các bác cho e ý kiến với ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Người nông dân như e phải làm sao ạ? Các bác cho e ý kiến với cty e của đài loa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *