Các bác cho e hỏi e muốn xin đóng bảo hiểm trong 1 cty mà e k làm để hưởng thai …

Các bác cho e hỏi e muốn xin đóng bảo hiểm trong 1 cty mà e k làm để hưởng thai sản có được k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Các bác cho e hỏi e muốn xin đóng bảo hiểm trong 1 cty mà e k làm để hưởng thai …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *