Nhờ các cao nhân tư vấn giúp: công ty mình bán hàng cho 1 cty khác. theo hợp đồn…

Nhờ các cao nhân tư vấn giúp: công ty mình bán hàng cho 1 cty khác. theo hợp đồng nguyên tắc nếu doanh thu 1 năm đạt ngưỡng ký kết sẽ được thưởng năm 5%. Số tièn thưởng năm này cũng mấy trăm triệu. Vậy Công ty mình có phải xuất hóa đơn cho khách hàng khi trả thưởng năm không? Thưởng bằng tiền mặt, không phải bằng hàng. Nếu có bên mình vẫn phải nộp thuế gtgt à? Việc này được quy định trong văn bản pháp luật nào? Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

One thought on “Nhờ các cao nhân tư vấn giúp: công ty mình bán hàng cho 1 cty khác. theo hợp đồn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *