Gửi tặng các bạn file cập nhật các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế Thu nh…

Gửi tặng các bạn file cập nhật các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế Thu nhập cá nhân.
Chúc các bạn một mùa BCTC thành công!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *