Anh chị ơi cho e hỏi hóa đơn bánh kẹo mình mua về biếu tết cho khách, mà phần th…

Anh chị ơi cho e hỏi hóa đơn bánh kẹo mình mua về biếu tết cho khách, mà phần thuế GTGT lúc trước mình kê khai ko có đưa vào hóa đơn này thì giờ báo cáo mình đưa tổng tiền hóa đơn vào lun tk 642 dc ko ạ, hay là đưa phần thuế đó vào tk nào vậy ạ, cảm ơn mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *