Nhờ các anh chị góp ý TH này ạ. Cty A(Việt Nam) ký hợp đồng xuất khẩu hàng hoá v…

Nhờ các anh chị góp ý TH này ạ.
Cty A(Việt Nam) ký hợp đồng xuất khẩu hàng hoá với cty B ( Hàn Quốc) nhưng lai được chỉ định giao hàng cho cty C ( khu chế xuất tại Việt Nam).
Mặt hàng cty A xuất Khải chịu thuế XK 3% . Trường hợp này mình được biết B phải nộp thuế nhà thầu. Vậy mình hỏi cty A hay C sẽ khai và khấu trừ thuế nhà thầu thay B? Và cty A nếu xuất khẩu theo hình thức XNK tại chỗ như này có phải nộp thuế XK như xuất bình thường không ?
Cảm ơn mọi người !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2018

account_box admin

One thought on “Nhờ các anh chị góp ý TH này ạ. Cty A(Việt Nam) ký hợp đồng xuất khẩu hàng hoá v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *