Mọi người cho mình tham khảo hướng giải quyết với ạ. Điều chỉnh trên tờ khai thu…

Mọi người cho mình tham khảo hướng giải quyết với ạ. Điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT, số sách như thế nào với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho mình tham khảo hướng giải quyết với ạ. Điều chỉnh trên tờ khai thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *