M.n giúp em vs ạ: Bên e có 1 chị nghỉ dưỡng sức sau khi sinh 7 ngày, bên Bảo hiể…

M.n giúp em vs ạ: Bên e có 1 chị nghỉ dưỡng sức sau khi sinh 7 ngày, bên Bảo hiểm đã thanh toán cho chị đó 2.730.000đ rồi thì 7 ngày đó đơn vị em có cần phải trả lương nữa ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2018

account_box admin

11 thoughts on “M.n giúp em vs ạ: Bên e có 1 chị nghỉ dưỡng sức sau khi sinh 7 ngày, bên Bảo hiể…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *