Các anh chị ơi, cho em tham khảo vấn đề này với ạ! Trường hợp Công ty em có hợp …

Các anh chị ơi, cho em tham khảo vấn đề này với ạ!
Trường hợp Công ty em có hợp đồng đặt khuôn mẫu với nhà sản xuất dùng để sản xuất sản phẩm cho Cty em. Giá trị hợp đồng khuôn mẫu là hơn 1 tỷ (Cty em phải thanh toán chi phí khuôn mẫu này) .Sau khi hoàn thành khuôn mẫu,Cty em ko nhận lại mà vẫn để tại Nhà sản xuất để họ sản xuất sản phẩm cho Cty em. Chi phí khuôn mẫu này thõa mãn các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài về tài sản cố định thì em có nên đưa vào tài sản cố định và trích khấu hao không ạ? (Vì thực tế là Cty không theo dõi, quản lý khuôn mẫu này) hay là nên đưa vào TK 242 rồi phân bổ chi phí trong 3 năm (Nhưng chi phí khuôn mẫu này khá lớn mà phân bổ trong 3 năm thì chịu hơi nhiều chi phí).
Anh chị em cho em ý kiến với ạ. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *