Mấy ac cho e hỏi thăm một chút ạ. Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2018 thì mình c…

Mấy ac cho e hỏi thăm một chút ạ. Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2018 thì mình chọn tiểu mục nào vậy ạ?
???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mấy ac cho e hỏi thăm một chút ạ. Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2018 thì mình c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *