cả nhà cho e hỏi. bên e mua hàng được hưởng chiết khấu. vậy tiền chiết khấu đó c…

cả nhà cho e hỏi. bên e mua hàng được hưởng chiết khấu. vậy tiền chiết khấu đó có phải tính thuế TNDN không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2018

account_box admin

One thought on “cả nhà cho e hỏi. bên e mua hàng được hưởng chiết khấu. vậy tiền chiết khấu đó c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *