Mọi người cho em hỏi: Công ty em có mảng làm về vận chuyển hành khách, có 1 xe 7…

Mọi người cho em hỏi: Công ty em có mảng làm về vận chuyển hành khách, có 1 xe 7 chỗ để chở khách. Em muốn hỏi em có cần làm định mức xăng dầu không? và nếu có thì xây dựng theo quãng đường, loại xe ạ? lương lái xe và nvvp bên em trả theo tháng thì có cần bảng chấm công ko ạ? tháng 2=28 ngày lương vẫn bằng t3=31 ngày ạ. Và em hạch toán thế này có đúng ko ạ? ứng tiền cho lx: nợ 141/co 1111, cuối tháng lx thanh toán tạm ứng ghi nợ 154 (tiền xăng dầu) có 141. cuối tháng em tính lương, nợ 154/ có 334, khấu hao xe: nợ 154/ có 214 và em kết chuyển sang giá vốn: nợ 632/có 154. cái 632 em k/c theo tháng hay theo từng hd đầu ra ạ (mỗi hd đầu ra là 1 cty- cty chỉ đưa đón buổi sáng, cty thì đưa đón buổi chiều, cty thì buổi tối ạ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi: Công ty em có mảng làm về vận chuyển hành khách, có 1 xe 7…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *