Em là thành viên mới tham gia Các a chị cho em hỏi vs ạ. ^^ Bên em có những chi …

Em là thành viên mới tham gia
Các a chị cho em hỏi vs ạ. ^^
Bên em có những chi phí sữa chữa thường xuyên.Chi phí sữa chữa TSCĐ, bồn nước….
Khi phát sinh, thì em hạch toán N242/C111, rồi cuối năm k/c sang chi phí N642/C242 hay là hạch toán thẳng N642/C111 vậy ạ.
Và phần Chi phí sữa chữa này thì mình được tính toàn bộ là chi phí đc trừ khi tính thuế TNDN hay là phải phân bổ ra ạ?
Tổng chi phí sữa chữa này trong năm phát sinh hơn 250 triệu ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em là thành viên mới tham gia Các a chị cho em hỏi vs ạ. ^^ Bên em có những chi …”

  • Chị thấy e cần phải đọc thêm thông tư về thuế. Chi phí sửa chữa tài sản thường đc hạch toán vào 242, sau đó phân bổ theo đường thẳng cho từng tháng. Việc phân bổ theo thời gian bao nhiêu là do đơn vị tự quyết định, nhưng ko quá 3 năm. Chi phí này nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ thì chi phí phân bổ tương ứng đc tính vào chi phí đc trừ.

  • Chị ơi, em có tháy Theo Điều 7 Thông tư Số 45/2013/TT-¬BTC, CPSC được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm. nếu e không Pbo mà ht thẳng vào CP luôn, vẫn đúng đúng k chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *