Các anh chị kế toán tiền bối cho em hỏi có ai thu xếp được dịch vụ hóa đơn vat k…

Các anh chị kế toán tiền bối cho em hỏi có ai thu xếp được dịch vụ hóa đơn vat kg ah. Bên em đang thiếu hóa đơn vat. Các anh chị kế toán tiền bối có ai làm dv hóa đơn chỉ giúp em với. 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị kế toán tiền bối cho em hỏi có ai thu xếp được dịch vụ hóa đơn vat k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *