Các anh chị cho em hỏi chút: “em hạch toán theo TT200” Lệ phí môn bài đúng ra em…

Các anh chị cho em hỏi chút: “em hạch toán theo TT200” Lệ phí môn bài đúng ra em phải hạch toán Nợ 6425/Có 33388 rồi Nợ 33388/Có 112 nhưng em lỡ hạnh toán Nợ 6425/có 112 thì có sao không các anh chị?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút: “em hạch toán theo TT200” Lệ phí môn bài đúng ra em…”

  • Bạn hạch toán vậy thì ko rõ bản chất nghiệp vụ và khi nhìn vào chỉ thể hiện 1 khoản chi phí cty phải chi trả qua tài khoản ngân hàng. N nếu qua 3338 thì ng xem báo cáo nhìn biết ngay số tiền đó thể hiện gì. Dù là 133 or 200 cũng ko có gì khác cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *