Nộp quyết toán thuế TNCN 2017, CQT không chấp nhận do thiếu phụ lục đi kèm tờ kh…

Nộp quyết toán thuế TNCN 2017, CQT không chấp nhận do thiếu phụ lục đi kèm tờ khai 05/QTT-TNCN. Thực tế từ lúc thành lập đến giờ, công ty chưa phát sinh hoạt động kinh doanh mua bán, chưa phát sinh chi trả thu nhập cho bất cứ ai. Nên dữ liệu trên tờ khai toàn số 0. Kết xuất tờ khai tự động không có phụ lục. Cả nhà cho em hỏi có ai đã khắc phục được lỗi này chỉ em với. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Nộp quyết toán thuế TNCN 2017, CQT không chấp nhận do thiếu phụ lục đi kèm tờ kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *