Cho em hỏi với ạ. Công ty em đã phát hành hoá đơn. CQ Thuế đã gửi thông báo tiếp…

Cho em hỏi với ạ.
Công ty em đã phát hành hoá đơn. CQ Thuế đã gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ phát hành rồi. Nhưng sao khi lên tra cứu HĐ qua mạng thì lại báo chưa phát hành ạ. Nhiều Khách hàng hỏi quá ạ.
Anh chị giúp em với ạ. Em cảm ơn.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *