Các anh chị và bực tiền bối cho em hỏi xíu cty thành lập 2008 nhưng đến giờ vẫn …

Các anh chị và bực tiền bối cho em hỏi xíu cty thành lập 2008 nhưng đến giờ vẫn chưa đóng BHXH, giờ muốn làm thủ tục đóng bảo hiểm thì có cách nào ko bị cơ quan BH truy thu không ah , Vì cty gia đình nên không ai muốn đóng BH cả , các anh chị tư vấn dùm em nha

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị và bực tiền bối cho em hỏi xíu cty thành lập 2008 nhưng đến giờ vẫn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *