Cả nhà cho em hỏi, em lỡ viết như thế này có sao không ạ, có cứu vãn được không …

Cả nhà cho em hỏi, em lỡ viết như thế này có sao không ạ, có cứu vãn được không hay phải viết cái khác ạ.
Em cảm ơn !!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi, em lỡ viết như thế này có sao không ạ, có cứu vãn được không …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *