Anh( chị) giúp em vụ lãi lỗ với ạ Năm 2016 lỗ (101.610.548) Năm 2017 theo bảng k…

Anh( chị) giúp em vụ lãi lỗ với ạ
Năm 2016 lỗ (101.610.548)
Năm 2017 theo bảng kqkd lỗ (46.889.227) nhưng theo quyết toán thuế thì lãi 166.905.216 do loại trừ chi phí không hợp lý.
Vậy giờ e phải điền vào bảng này như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh( chị) giúp em vụ lãi lỗ với ạ Năm 2016 lỗ (101.610.548) Năm 2017 theo bảng k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *