Mọi người có ai làm cho công ty sữa ko ạ, giúp em với em đang hơi mông lung về q…

Mọi người có ai làm cho công ty sữa ko ạ, giúp em với em đang hơi mông lung về quy trình SX từ nguyên liệu đầu vào gồm những gì, quy trình hạch toán ntn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *