Mọi nguoi cho em hỏi , hóa đơn gtgt nhưng thuế suất 0% đối với sản phẩm đó, thì …

Mọi nguoi cho em hỏi , hóa đơn gtgt nhưng thuế suất 0% đối với sản phẩm đó, thì có phải kê khai vào mục thuế suất 0% trong tờ khai thuế gtgt không mọi người, hay là em bỏ ra không kê khai luôn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Mọi nguoi cho em hỏi , hóa đơn gtgt nhưng thuế suất 0% đối với sản phẩm đó, thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *