Mọi người cho em hỏi, CQT thuế gửi văn bản thông báo quyết toán thuế có khi nào …

Mọi người cho em hỏi, CQT thuế gửi văn bản thông báo quyết toán thuế có khi nào sẽ gọi điện để báo trước không ạ, hay là đùng 1 cái gửi mail văn bản thông báo ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, CQT thuế gửi văn bản thông báo quyết toán thuế có khi nào …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *