Mọi người cho em hỏi. Có ai đã gặp trường hợp hóa đơn màu trắng chưa ạ. Bên em n…

Mọi người cho em hỏi. Có ai đã gặp trường hợp hóa đơn màu trắng chưa ạ. Bên em nhận hóa đơn này giờ e đang phân vân có hợp lý ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

18 thoughts on “Mọi người cho em hỏi. Có ai đã gặp trường hợp hóa đơn màu trắng chưa ạ. Bên em n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *