Mn cho mình hỏi là khi cty mở 3 tài khoản ngân hàng để giao dịch thì khi vào sổ …

Mn cho mình hỏi là khi cty mở 3 tài khoản ngân hàng để giao dịch thì khi vào sổ tiền ngân hàng(của tất cả ngân hàng) thì có phải làm sổ chi tiết từng ngân hàng nữa không ạ, nếu làm thì ai có mẫu sổ chi tiết cho mình xin ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Mn cho mình hỏi là khi cty mở 3 tài khoản ngân hàng để giao dịch thì khi vào sổ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *