Cả nhà tư vấn giứp e với. Tình hình là e tham gia BHXH được 8 tháng rồi và hiện …

Cả nhà tư vấn giứp e với. Tình hình là e tham gia BHXH được 8 tháng rồi và hiện e đang mang thai tháng thứ 4, bây giờ e xin giấy bác sĩ nghĩ làm sớm thì có được hưởng chế độ thai sản ko ạ. Em cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà tư vấn giứp e với. Tình hình là e tham gia BHXH được 8 tháng rồi và hiện …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *