Cả nhà cho mình hỏi. Cty mình cho nhân viên đi công tác nước ngoài (Trung Quốc) …

Cả nhà cho mình hỏi. Cty mình cho nhân viên đi công tác nước ngoài (Trung Quốc) thì cty phải trả những chi phí gì cho nhân viên đó. Các chi phí đó trích tỷ lệ như thế nào theo quy định ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi. Cty mình cho nhân viên đi công tác nước ngoài (Trung Quốc) …”

  • Tùy quy định về công tác, thường thì có tiền phòng, chi phí đi lại, chi phí điện thoại chung, chi phí sinh hoạt, chi phí quà tặng. Hiện không có quy định về tỷ lệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *