Cả nhà cho em hỏi theo quyết định 48 khoản ký quỹ tại ngân hàng mọi khi em hạch …

Cả nhà cho em hỏi theo quyết định 48 khoản ký quỹ tại ngân hàng mọi khi em hạch toán vào 244 nhưng giờ theo thông tư 133 bỏ tài khoản 244, em thấy có tài khoản 1386: Cầm cố, kỹ quỹ, ký cược. Có phải hạch toán vào đấy ko ạ? Mà chưa thấy có phần mềm kê khai thuế theo thông tư mới để làm nữa, hay vẫn nộp theo cái quyết định 48?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi theo quyết định 48 khoản ký quỹ tại ngân hàng mọi khi em hạch …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *