Anh chị vui lòng giúp em với, em gửi thông báo phát hành hóa đơn xong rồi. Giờ g…

Anh chị vui lòng giúp em với, em gửi thông báo phát hành hóa đơn xong rồi. Giờ gửi mẫu đính kèm thì bị lỗi này. cảm ơn anh chị nhiều lắm.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

One thought on “Anh chị vui lòng giúp em với, em gửi thông báo phát hành hóa đơn xong rồi. Giờ g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *