Phần xăng xe,vật tư mua và xuất quá mức thì cp phần vượt. Vậy vat có loại ko ạ?…

Phần xăng xe,vật tư mua và xuất quá mức thì cp phần vượt. Vậy vat có loại ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Phần xăng xe,vật tư mua và xuất quá mức thì cp phần vượt. Vậy vat có loại ko ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *