Các Bác tư vấn cho em vấn đề: bên em thuê mặt bằng nhưng hoá đơn điện vẫn còn tê…

Các Bác tư vấn cho em vấn đề: bên em thuê mặt bằng nhưng hoá đơn điện vẫn còn tên của người cho thuê. như vậy tiền điện đó bên thuê có được đưa vào chi phí không.
Cảm ơn các bác.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

One thought on “Các Bác tư vấn cho em vấn đề: bên em thuê mặt bằng nhưng hoá đơn điện vẫn còn tê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *