Cả nhà ơi, bao giờ thì có HTKK theo TT 133 để nộp BCTC đây, Khi nào có ới em câ…

Cả nhà ơi, bao giờ thì có HTKK theo TT 133 để nộp BCTC đây,
Khi nào có ới em câu với nhé, lo quá ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

23 thoughts on “Cả nhà ơi, bao giờ thì có HTKK theo TT 133 để nộp BCTC đây, Khi nào có ới em câ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *