Cả nhà cho e hỏi ngu tí. Tháng 9 e khai thuế gtgt quên điền chỉ tiêu 38 là 16 t…

Cả nhà cho e hỏi ngu tí.
Tháng 9 e khai thuế gtgt quên điền chỉ tiêu 38 là 16 triệu tức e đang nộp thuế dư 16tr. Giờ khai nộp thuế của kì thuế tháng 1 e có điền bổ sung vào chỉ tiêu 38 là 16tr để giảm thuế phải nộp của kì tháng 1 được không ạ? hay e phải làm lại tờ khai tháng 9. M.n cho e ý kiến với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *