LỖI ĐANG TẢI THƯ VIỆN KHI NỘP PHỤ LỤC THUYẾT MINH BCTC Có ai bị như e không, tờ …

LỖI ĐANG TẢI THƯ VIỆN KHI NỘP PHỤ LỤC THUYẾT MINH BCTC
Có ai bị như e không, tờ khai nộp bình thường không có lỗi đang tải thư viện nhưng nộp phụ lục thì lại bị. Ai biết cách khắc phục lỗi giúp e với, ngồi mày mò cả chiều k đc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

2 thoughts on “LỖI ĐANG TẢI THƯ VIỆN KHI NỘP PHỤ LỤC THUYẾT MINH BCTC Có ai bị như e không, tờ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *