Các bạn cho mình hỏi: Cty mình khấu hao tài sản năm 2017 là 200tr. Nếu tính hết …

Các bạn cho mình hỏi: Cty mình khấu hao tài sản năm 2017 là 200tr. Nếu tính hết cả 200tr này vào cp thì sẽ bị lỗ. Mà ko trích thì DN sẽ bị thiệt thòi. Vậy có nghiệp vụ nào phân bổ 1 phần cp khấu hao này sang năm sau không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi: Cty mình khấu hao tài sản năm 2017 là 200tr. Nếu tính hết …”

  • Bạn dừng khấu hao đi, ví dụ bạn khấu hao đến tháng 6 thì được 100 triệu rồi ngừng phân bổ treo để đấy, năm sau khấu hao tiếp. Thực ra lỗ thì sẽ bị thuế soi hơn nên bạn để lãi một tẹo cho có tí gọi là nộp thuế tndn. Còn ko sợ soi thì cứ phân bổ hết chả sao cả.

  • Trị giá TSCĐ bị hao mòn được phân bổ vào chi phí của kỳ TSCĐ bị hao mòn được gọi là khấu hao TSCĐ vì vậy làm đúng mà bị bị lỗ thì thực hiện theo thủ tục chuyển lỗ. Giá trị hao mòn TSCĐ của năm trước mà không phân bổ năm trước thì không được phân bổ cho năm sau bạn nhé vì vi phạm nguyên tắc phù hợp.

  • Bạn dừng khấu hao tài sản với lý do dừng sản xuất. TS cần sửa chữa. sau khi sửa chữa tái đưa vào sử dụng thì tiếp tục khấu hao. (theo nguyên tắc doanh thu phù hợp vs chi phí)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *