Các anh chị cho em hỏi chút. Kế toán cũ bỏ quên 1 hóa đơn ngày 20/12/2016 chưa k…

Các anh chị cho em hỏi chút. Kế toán cũ bỏ quên 1 hóa đơn ngày 20/12/2016 chưa khai thuế, chưa cho vào BCTC năm nào cả. Hôm vừa rồi em tiếp quản hồ sơ thì thấy hóa đơn đấy. Giờ e có khai thuế và cho vào BCTC năm 2018 được ko ạ? Nếu sau thuế có hỏi thì giải trinhf sao về việc hóa đơn 2016 cho vào 2018 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút. Kế toán cũ bỏ quên 1 hóa đơn ngày 20/12/2016 chưa k…”

  • Hóa đơn đầu vào hay đầu ra. Nếu đầu ra thì kê khai bổ sung vào tháng thiếu, nộp thuế và tính chậm nộp nếu phát sinh. Còn nếu đầu vào : Nếu chưa thanh kiểm tra thì Thuế GTGT kê khai tháng phát hiện thiếu bỏ sót nếu , còn TNDN thì tính chi phí năm nào tính năm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *