Anh chị cho em hỏi: Năm 2017 công ty em có thuê giám đốc là người nước ngoài ( …

Anh chị cho em hỏi:
Năm 2017 công ty em có thuê giám đốc là người nước ngoài ( thái lan) từ tháng 8/2017. Năm 2017 ông này đã làm việc cho 2 công ty. Công ty thứ nhất từ tháng 1 đến tháng 8, tuy nhiên công ty này không khai lương của ông này trên sổ sách kế toán,, coi như không có ông này là nhân viên. Coi nhu nhập của ông này từ tháng 1 đến tháng 7 là 0 vnd
Công ty thứ 2 là công ty em, trả lương từ tháng 8 đến tháng 12, hàng tháng ông này phải nộp thuế thu nhập cá nhân khoảng 5 triệu đồng. Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
bây giờ em phải quyết toán thuế cho ông này như thế nào ạ?
Thu nhập từ tháng 1 đến tháng 7 coi như bằng 0 ạ?
Ông này có được hoàn thuế ko ạ?
Em xin cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: Năm 2017 công ty em có thuê giám đốc là người nước ngoài ( …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *