Anh chị cho em hỏi. Cty em có 2 người, xếp và em. Xếp đóng hết BHXH cho em nhưng…

Anh chị cho em hỏi. Cty em có 2 người, xếp và em. Xếp đóng hết BHXH cho em nhưng ko chịu đóng phí công đoàn. Giờ em phải làm sao ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

18 thoughts on “Anh chị cho em hỏi. Cty em có 2 người, xếp và em. Xếp đóng hết BHXH cho em nhưng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *