Thông báo: về việc xét thưởng những anh chị em có nhiều đóng góp cho Cộng Đồng K…

Thông báo: về việc xét thưởng những anh chị em có nhiều đóng góp cho Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam hàng quý.

Nhằm cổ vũ tinh thần học hỏi cũng như chia sẽ giúp nhau hoàn thành công việc kế toán, thuế, tài chính,… bắt đầu từ Quý 2/2018 trở đi Group sẽ có xét thưởng cho những anh chị em nào có nhưng đóng góp sau:

1. Có bài viết nhiều nhất: 500k
2. Có bài viết chia sẽ nhiều nhất: 500k
3. Có bài viết cmt bình luận sôi nỗi nhất: 500k

Thời gian công bố người trúng giải là ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau, thời gian trao giải là ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau.

Tất cả cả các thành viên group đều thuộc diện xét duyệt, riêng Admin và nhà tài trợ là không tham gia.

Chúc Anh Chị Em tham gia group vui vẻ và có nhiều học hỏi cũng như chia sẽ hữu ích đến với mọi người.

Thay mặt BQT
Admin quá đẹp trai
Thức Nguyễn Văn
Đã ký thông báo.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2018

account_box admin

17 thoughts on “Thông báo: về việc xét thưởng những anh chị em có nhiều đóng góp cho Cộng Đồng K…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *