Anh chị cho em hỏi. Cty thuê nhân công lắp đặt theo ngày thì em có phải làm HĐLĐ…

Anh chị cho em hỏi. Cty thuê nhân công lắp đặt theo ngày thì em có phải làm HĐLĐ ko ? Có những thủ tục gì để em đưa vào chi phí cho hợp lý ạ ? Em cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Anh chị cho em hỏi. Cty thuê nhân công lắp đặt theo ngày thì em có phải làm HĐLĐ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *