Công ty em đang cần lập báo cáo tài chính trên phần mềm fast, kết chuyển cân đối…

Công ty em đang cần lập báo cáo tài chính trên phần mềm fast, kết chuyển cân đối số liệu để kiểm toán. Công ty nhỏ thôi ạ, đã nhập chứng từ hết, mọi người ai kinh nghiệm nhiều ib giup em, có hậu tạ! Em ở đà nẵng ạ

Xin cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Công ty em đang cần lập báo cáo tài chính trên phần mềm fast, kết chuyển cân đối…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *