các ace cho e hỏi: Cty em hđong cung cấp lắp đặt camera cho cty A, nhưng cty em …

các ace cho e hỏi: Cty em hđong cung cấp lắp đặt camera cho cty A, nhưng cty em ko trực tiếp thực hiện mà hợp đồng với một cty B để cty B thực hiện hoàn toàn quá trình lắp đặt cho cty A. Cty B xuất hóa đơn lắp đặt với cty e (địa điểm tại cty A), và cty em xuất hóa đơn lắp đặt cho cty A. (bên A hoàn toàn ko liên quan tới Bên B)
Các ace giúp em hạch toán định khoản thế nào cho hợp lý với ạ? em cảm ơn nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2018

account_box admin

One thought on “các ace cho e hỏi: Cty em hđong cung cấp lắp đặt camera cho cty A, nhưng cty em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *